เทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการปรับปรุงถนนบรมไตรโลกนารถ 2 คาดว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน

เทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการปรับปรุง ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 คาดว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันเทศบาลนครพิษณุโลกกำลังเข้าดำเนินการปรับปรุงถนนบรมไตรโลกนารถ (ตั้งแต่ ซอย 24 –ทางเข้าโรงแรมภูทอง) งบประมาณ 1,484,000บาท โดยทำการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 12.80 เมตร ยาว 1,380 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,6250 ตารางเมตร (หักฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักในผิวจราจร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO - PlASTIC งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน จึงขอแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: