ประธานสภา อบจ.พร้อมสมาชิกเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ ผู้ว่ามุกดาหาร

ประธานสภา อบจ. พร้อมสมาชิกเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมอวยพรปีใหม่ ผู้ว่ามุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายห่วงชัย พลเมือง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คนที่ 1 นายพนมชัย พันธุ์พุทธ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารคนใหม่และถือโอกาสอวยพรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และเป็นสิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 อ. เมือง จ.มุกดาหาร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: