พบทนาย..รับฟังการสะท้อนปัญหาความสิ่งแวดล้อม

พบทนาย..รับฟังการสะท้อนปัญหาความสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายก เบอร์ 3 นำคณะผู้สมัครกรรมการสภาทนายความ เบอร์ 25-46

ไปรับฟังการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมถ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความทั้งสองท่าน และทนายความจำนวนมาก ร่วมกันสะท้อนปัญหา และแนะนำ

แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นในเดือนเมษายน ที่การ์เด้น วิว โฮมสเตย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: