ชัยภูมิ ชาวบ้านผวาพบรอยเสือ กลางไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน

ชัยภูมิ#ชาวบ้านผวาพบรอยเสือกลางไร่มันสำประหลังของชาวบ้าน
พบรอยเท้าเสือเดินย้ำไร่มันของชาวบ้านบ้านท่าบอน ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านโล่แจ้งผู้นำชุมชนพร้อมประสานฝ่ายอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิเข้าตรวจสอบหวั่นเกิดอันตรายแก่ชาวบ้าน

วันนี้ 4 พ .ค. 65 ผู้สื่อข่าวว่า มีชาวบ้านท่าบอน ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พบรอยเท้าสัตว์ลักษณะคล้ายรอยเสือ อยู่ในไร่มันสำประหลังของชาวบ้านและในป่าทิศตะวันตกบ้านท่าบอน ม.8 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิจึงประสานไปยัง นายสาธิต หาญรบปลัดอำเภอหนองบัวระเหวจึงกำลัง อส.อ.หนองบัวระเหว ออกตรวจสอบพร้อมผู้นำหมู่บ้าน ทางทิศตะวันตกใน ไร่มันสำประหลัง และตามแนวป่า พบรอยเท้าสัตว์คล้ายรอยเท้าเสือ ขนาดกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาวประมาณ 7 ซ.ม.จำนวนมากเดินตามไร่มันสำประหลังและแนวป่า
หนึ่งใน ชาวบ้านเล่าว่าก่อนนี้มีชาวบ้านบ้านเทพนิมิตรเห็นเป็นเสือสองแม่ลูกเดินข้ามถนนมาในบริเวณดังกล่าวจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านท่าบอนช่วยประกาศแจ้งทางหอกระจายข่าวเพื่อเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านที่ออกไปไร่ นา สัญจรไปมาให้ระมัดระวัง รักษาสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในความปลอดภัย หากใครพบเห็นเสือดังกล่าวให้รีบแจ้งผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ป่าไม้โดยด่วน เพื่อจะได้ตรวจสอบให้แน่ชัดและหาแนวทางจับนำปล่อยป่าที่สมบูรณ์ต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวจ.ชัยภูมิ///รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: