ดร.วิเชียร ชุบไธสงและคณะ ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทนายพี่เลี้ยงเพื่อทนายความใหม่ให้ว่าความได้

ทนายพี่เลี้ยง….
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา10.00-17.00 น.ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายสัญญาภัชระ สามารถ นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช ดร.กัมปนาท สุกศรี นายเฉลิมเกียรติ บางน้อย นางสาวณัฎญาภรณ์ สายสุต และคณะ ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทนายพี่เลี้ยงเพื่อทนายความใหม่ให้ว่าความได้เมื่อไปศาล ที่โรงแรมเอสบางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: