พระทนง ฉายา”กิตติโสภโณ”จัดบวชเรียบง่าย วัดศรีวิทยาลัย โพนสว่าง ไปจำวัดสว่างอารมณ์ สกลนคร…

พระทนง ฉายา”กิตติโสภโณ”จัดบวชเรียบง่าย วัดศรีวิทยาลัย โพนสว่าง ไปจำวัดสว่างอารมณ์ สกลนคร…

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บัณฑิตพราหมณ์ ธนานันท์ เทพศรียันตรา หรือ อาจารย์ทนง ผู้ประกอบพิธีกรรมประจำ “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัย 3 แห่ง..เทพศรียันตราบางแค,เทพศรียันตราบางเลน และเทพศรียันตรานครชัยศรี(วังนาคินทร์)ซึ่งมีญาติ..คนสนิท และ ผู้มีพระคุณมาร่วมงานพิธีอุปสมบทได้ฉายา”กิตติโสภโณ”ผู้มีเกียรติอันงาม…//

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 ที่ผ่านมานั้น ณ.บริเวณภายในอุโบสถวัดศรีวิทยาลัยโพนสว่าง สกลนคร นายทนง ทองตุ๋ย หรือ (อจ.ทนง) บัณฑิต พราหมณ์ฯผู้ประกอบพิธีกรรม / สื่อมวลชน/บรรณาธิการ อาวุโสฯ นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ , ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมพิธีกรรมและเครื่องรางไทย ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่าย”ข้าวหม้อแกงหม้อ”บวชเพื่อทดแทนพระคุณครูบาอาจารย์ทุกสายญาณบารมี/ทดแทนพระคุณแด่ผู้มีคุณทุกท่าน /อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติผู้ล่วงลับ และ เจ้ากรรมนายเวร มีญาติพี่น้องคนสนิทผู้มีคุณหลายท่านเดินทางมาจากกรุงเทพฯในครั้งนี้เอาทิช่น คุณพ่ออานนท์ แก้วมโนรมย์ ประธาน/เจ้าของผู้ก่อตั้ง”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัย คุณสุภาพร แพบัว รองประธานฯ ป้าจุ๊ คุณอัณญกุณ พุ่มสอาดนักวิชาการ สช.กอ.รมน./เจ้าของ:บรรณาธิการ/ผู้โฆษณา/กฏหมาย นสพ.สยามพอเพียง ลูกน้ำ สลักจิต ชื่นชม ศิลปินดาราอิสระ /คุณวิไลวรรณ สร้อยจิตร สายบุญ ตัวแทนโยมแม่และ ชาวบ้านดอนกระเล็น เป็นต้น ทั้งท่าน พระครู สกลปัญญาธร (อภิสิทธิ์ จนฺทปญฺฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีสิทยาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้ได้ฉายา “กิตติโสภโณ”แปลว่า ผู้มีเกียรติอันงาม…ผ่านเลนส์ 005 – รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: