นายอำเภอบ้านม่วง ร่วมพิธีบวงสรวงในงานสมโภช พุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีสง่า เพื่อสืบสานประเพณี และ สืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนา

นายอำเภอบ้านม่วง ร่วมพิธีบวงสรวงในงานสมโภช พุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีสง่า เพื่อสืบสานประเพณี และ สืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนา

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย นายนรินทร์ บุญทอง ปลัดอำเภอบ้านม่วง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวง งานสมโภชพุทธาภิเษก ประดิษฐานท้าวเวชสุวรรณ ที่อุโบสถวัดศรีสง่า ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 รูปแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด อันเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เสริมสิริมงคล และ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: