เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วง เดือนเมษายน-ธันวาคม 2565”

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 “ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอคีรีรัฐนิคม และสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ "ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 "

” มั่นใจ ปลอดภัย บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID- 19 ไปด้วยกัน ” เป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
โดยมีนายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอคีรีรัฐนิคม นายสกล บัวบุตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมด้วยพนักงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 126 ราย ได้รับโลหิต 114 ยูนิต (คิดเป็น 39,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 12 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 6 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลาลักษ์

คุณวรินทร์ บรรจบกาญจน์

Leave a Reply

%d bloggers like this: