ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี/เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายอำเภอจาก 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกรชาวไทย ที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพ มีรายได้จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่างๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ด้านนายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้มากกว่า 90 ตัว ซึ่งจะได้ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 และขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสพิเศษนี้ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าในทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเคียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณวรินทร์ บรรจบกาญจน์

Leave a Reply

%d bloggers like this: