ศรีสะเกษ ปกครองศรีสะเกษ บุกจับงานบุญบั้งไฟลักลอบจุดเกินขนาดเย้ยกฏหมาย

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริมงคล วงศ์วรรณา ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำกำลังกองร้อย อส. เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ในพื้นที่ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากได้รับรายงานว่ามีการลักลอบจุดบั้งไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ซึ่งฝ่าฝืนประกาศคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่าบั้งไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จำนวนหนึ่ง โดยเจ้าของบั้งไฟระบุว่า ได้รับใบอนุญาตผลิตบั้งไฟจากค่ายในจังหวัดยโสธรและได้นำมาจุดในวันนี้ ตามออเดอร์ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ยกเลิกการจุด และให้นำบั้งไฟกลับออกจากพื้นที่งาน นอกจากนี้ภายในงานยังพบว่าได้มีการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำนวนมาก ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เช่นเดียวกัน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ยุติและยกเลิกการจัดงานจุดบั้งไฟในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 232 ง เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 โดยเนื้อหาสำคัญตามประกาศดังกล่าวระบุให้จัดได้ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 เท่านั้น พร้อมกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบั้งไฟ ต้องไม่เกิน 3 นิ้ว และจุดได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. วันละไม่เกิน 12 บั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันอีกด้วย หากฝ่าฝืนนอกเหนือจากประกาศคำสั่งดังกล่าวนี้ อาจได้รับโทษตามกฏหมายอย่างจริงจังต่อไป

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: