ปราจีนบุรี พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ธรรมยุตเจ้าอาวาส วัดหนองจระเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีมรณภาพ

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า สำนักงานเจ้าคณะภาค 12-13(ธรรมยุต)แจ้งข่าว พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน)เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี -สระแก้ว ธรรมยุตเจ้าอาวาส วัดหนองจรเข้ ต.บ่อทองอ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2565 เวลาโดยประมาณ 13.30 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่ว

พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน พรรษา 45 หลังอาพาธและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ชั้น 4 ห้อง 410

กำหนดการในวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ช่วงเช้าจะเคลื่อนขบวนสรีระสังขารของพระปราจีนมุนี วิ. ออกจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ไปยังวัดหนองจระเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จากนั้นเวลา 16.00 น.จะมีพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ

สำหรับประวัติ พระปราจีนมุนี วิ. ( ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2499 เวลา 17.58 น. ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน บรรพชา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2520 ณ พัทธสีมาวัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีพระครูวรญาณวิสุทธิ์ (สด วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2520 ณ พัทธสีมาวัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พุธ ฐานิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ฐิตธมฺโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ทางด้าน วิทยฐานะ พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษา ป.กศ. ต้น (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก

ในส่วนของงานปกครอง พ.ศ.2530 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ พ.ศ.2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้

พ.ศ.2532-2533 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) พ.ศ.2555 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)

พ.ศ.2556 เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปวิเวการาม อ.เมืองปราจีนบุรี

พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข อ.กบินทร์บุรี พ.ศ.2559 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธรรมยุต)

พ.ศ.2562 เป็นอนุกรรมการคณะธรรมยุตฝ่ายสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.2562 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญคณะธรรมยุต

พ.ศ.2563 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)

ในส่วนของสมณศักดิ์ ปีพ.ศ.2524 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูใบฎีกา” พ.ศ.2527 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูสังฆบริคุต”

พ.ศ.2532 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ “พระครูสังฆกิจโสภณ” พ.ศ.2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

พ.ศ.2542 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2547 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

พ.ศ.2557 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) ในราชทินนามที่ “พระปราจีนมุนี วิ.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: