‘ส.ส.อุบลฯพท.’ติง เพิ่มม.3/1 พ.ร.บ.สถาปนิกฯ เพิ่มอำนาจรมว.มท. หวั่นรวบอำนาจไว้ที่ฝ่ายบริหารตีเช็คเปล่าปล่อยเพดานค่าทำเนียมพุ่ง ยันอัตราเดิมเป็นธรรมแล้ว

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ในคณะกรรมาธิการสถาปนิก สภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนคำแปรญัติใน มาตรา23 ในพระราชบัญญัติสถาปนิก เนื่องจากเห็นว่า ที่มาที่ไปของมาตรา 3/1ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นมาตราที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากมีการไปตัดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติออกไป โดยเนื้อหาระบุว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม รวมทั้งออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว การที่มาตราดังกล่าวตรา ขึ้นหากมีค่าธรรมเนียมแนบท้ายก็จะมีเพดานว่าค่าทำเนียมที่สภาสถาปนิกเก็บกับสถาปนิกใหม่ และเก็บกับบริษัทสถาปนิกว่าเปลี่ยนเท่าไหร่ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว และเท่าที่ดูมีความเป็นธรรมในระดับหนึ่ง ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมในระดับบุคคลจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-10,000 บาท ส่วนบริษัทจะอยู่ที่ 100,000 บาท

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้นการมากำหนดมาตราดังกล่าวขึ้นมาให้อำนาจการพิจารณาไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการรวมอำนาจไว้ที่ฝ่ายบริหาร หากในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนาคตเราไม่ทราบว่าจะมีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเปรียบเสมือนการที่สภาฯ ได้มอบอำนาจให้กระทรวงมหาดไทยตีเช็คเปล่าให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยไม่มีเพดานกำหนดและหากเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ในอนาคตสภาฯ จะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาได้อีก ดังนั้น อัตราค่าธรรมเนียมแนบถ้ายในมาตรา 23 ควรจะรักษาไว้สำหรับประชาชน สถาปนิกใหม่และสมาชิกสถาปนิกที่จะมีขึ้นในอนาคตรวมถึงวงการสถาปนิก เพื่อให้มีอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน หากเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะทำให้เพดานการเก็บค่าธรรมเนียมไม่มี และไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีเพดานเท่าไหร่.

Leave a Reply

%d bloggers like this: