จังหวัดเลย “แม่ทัพภาคที่ 2” เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาหน่วยกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

จังหวัดเลย “แม่ทัพภาคที่ 2” เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาหน่วยกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะนายทหาร นายสิบ อาสาสมัครทหารพราน และชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยหน่วยกรมทหารพรานที่ 21 และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชทหารผู้เสียสละ และพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38

ซึ่งกรมทหารพรานที่ 21 ก่อตั้งมาตั้งแต่ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 22/27 ลง 19 ม.ค.2527 แปรสภาพ กรม อส.ทพ.2303 และ 2307 เป็นกรมทหารพรานที่ 21 ปีพุทธศักราช 2526 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 38 ปี ซึ่งหน่วยได้ปฏิบัติงานมาอย่างเป็นรูปธรรมในการการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศจนได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก และได้รับรางวัลชมเชย การปฏิบัติงานจากผู้บัญชาการทหารบก จากผลปฏิบัติงานดังกล่าว เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละของกำลังพลกรมทหารพรานที่ 21

โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28, พันเอก ยงยุทธ ขันทวีพันเอก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3, พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8,พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 อดีดผู้บังคับบัญชา,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้มีเกียรติร่วมพิธี

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยบางส่วนจะครบวาระเกษียณอายุราชการและใน 1 ตุลาคม 2565 นี้ กำลังพลบางส่วนจะครบวาระเกษียณอายุราชการ กลับไปดูแลครอบครัวหลังจากที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพบกมาอย่างยาวนานแม่ทัพภาคที่ 2 ขอชมเชยที่ทุกนายมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน เพื่อชาติกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 ด้วยดีตลอดมา

ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์ และ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ)

Leave a Reply

%d bloggers like this: