มุกดาหาร กอ.รมน.สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตรวจยึดไม้พยุงจำนวน 16 ท่อนปีกไม้ 3 แผ่น

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. โดยอำนวยการของนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ผบก.อส.จ.มห.) พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร (ผช.หน.ฝ่ายอำนวยการ บก.อส.จ.มห.) ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าพบเห็นไม้พะยูงท่อน กองอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของ จึงได้สั่งการให้ ร.ต.สุวรรณศรี วงค์จันทร์และเจ้าหน้าที่ กอ. รมน. จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจากที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร, ร้อย อส.จ.มห.1 หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์

จากการตรวจสอบพบไม้พยุงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ พบไม้พยุงจำนวน 16 ท่อน ปีกไม้ 3 แผ่น ในพื้นที่ ม. 10 บ.ดอนสวรรค์ ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร จึงได้ร่วมกันตรวจยึดนำมาตรวจสอบที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 4 (คำอาฮวน)โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐานครอบครองไม้พยุงแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรา 69 ฐานมีไม้พยุงท่อนไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราประทับค่าภาคหลวงหรือรัฐบาลขายจึงได้ทำการบันทึกตรวจสอบอายัดของการดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: