“พล.อ.นเรนทร์” ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนภ.2,5 นทพ.

ที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.ทสส. (ทท.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.2 นทพ.) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสะอาดสมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.5 นทพ.) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 52 (นพค.52) จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง จ.ขอนแก่น โดยมี พ.อ.ศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รอง ผอ.สนภ.5 นทพ.) พร้อม ผู้ยังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 5 ผบ.(นพค.52 ).และกำลังพล ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: