รองผวจ.นนท์ฯ ปธ.เปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา “สมานฉันท์สู่สันติ”

รองผวจ.นนท์ฯ ปธ.เปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา “สมานฉันท์สู่สันติ”

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรมจิตอาสาศาสนิกสัมพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และผู้บริหารสถานศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ” ศาสนากับการสร้างความสมานฉันท์” โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
2.กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม 4 ประการ โดย ทีมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3.กิจกรรม จิตอาสาศาสนิกสัมพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
และ4.กิจกรรมร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ”

ทั้งนี้นายวินัย วรวัตร์ วัฒนธรรมจังหวัดนนนทบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โดยมี ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 129 รูป/คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: