ชาวบ้านบางเบน ท้ายทุ่ง ทุ่งโพธิ์ วังกะชัน วังตลุก ชาวอำเภอทับคล้อ และพุทธศาสนิกชน ที่บริจาคปัจจัยสร้างองค์พระสมุทรเจย์ดีศรีมหาราชรวมกว่า 200 คนร่วมเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของ ปลัดอำเภอทับคล้อและผู้ใหญ่บ้าน ม.3  ม.4 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ชาวบ้านบางเบน ท้ายทุ่ง ทุ่งโพธิ์ วังกะชัน วังตลุก ชาวอำเภอทับคล้อ และพุทธศาสนิกชน ที่บริจาคปัจจัยสร้างองค์พระสมุทรเจย์ดีศรีมหาราช รวมกว่า 200 คน ร่วมเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของ ปลัดอำเภอทับคล้อและผู้ใหญ่บ้าน ม.3  ม.4 

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีสั่งการให้นำรถไถมาดันดินเปิดถนนเส้นทางเก่าที่ปิดไว้ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า1 ปี เพราะถนนชำรุดทรุดโทรม และตรงกับตัวองค์สมุทรเจย์ดีศรีมหาราช ที่กำลังก่อสร้าง ทำให้ปอเทืองที่ปลูกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีเพื่อพ่อ ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเสียหาย และมีดินบางส่วนตกลงไปในนาข้าว ต้นพยูงเสียหาย ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะใช้ถนนเส้นทางใหม่ที่ อบต.ท้ายทุ่งได้ทำให้ใช้ปัจจุบันเหมาะสมดีแล้ว เพราะเป็นถนนที่เรียบริมคลอง และการไฟฟ้าก็ได้มาดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงปรึกษากันและรวมตัวกันมายื่นเรื่องดังกล่าว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย บัวกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้รับเรื่องราวในครั้งนี้ไว้

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตรรายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: