ผู้ช่วย ผบ.ตร.ติดตามและตรวจประเมินผลโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ระยะที่ 2 ของ นะ.เมืองมุกดาหาร

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ติดตามและตรวจประเมินผลโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ระยะที่ 2 ของ สภ.เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.1) ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2 ของ สภ.เมืองมุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม (Big Six) ในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน (Big Six) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2” เป็นการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งภาพรวมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมแบบเชิงรุก เช่น การสร้างเครือข่ายกล้อง CCTV พร้อมกับให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารคอยตรวจสอบตลอดเวลา การใช้โดรนบินตรวจการณ์ในพื้นที่โครงการ การติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงการสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ กลุ่มเครือข่ายตาสับปะรด และกลุ่ม เครือข่ายอื่นๆ เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานในด้านการป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ สภ.เมืองมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 0.42 ตร.กม. เป็นสถานีตำรวจนำร่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ถือเป็นโครงการและนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เนื่องจากที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ตำรวจเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบนั้น ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ผบ.ตร.จึงมีนโยบายที่จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทุกเดือน โดยนำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 และนวัตกรรมต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคม เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: