ร้อยเอ็ด!!!!!!
จัดมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด!!!!!!
จัดมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา , นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอ และประชาชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างมากมาย โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการตื่นตัว ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ ทั้ง กระบือ โคเนื้อ สุกร หรือไก่พื้นเมือง ทำให้ตลาดได้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจึงต้องเร่งการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดการด้านอาหารสัตว์ การป้องกันควบคุมโรค การพัฒนามาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร อีกทั้งมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยการประกวดสัตว์นั้น ให้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้งานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 สิงหาคม 2565 ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภายในงาน มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การซื้อขายสินค้าการเกษตรในราคาถูก การประกวดกระบือ การประกวดไก่พื้นเมือง รวมถึงการโชว์ควายพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และชี้ให้เห็นถึงการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามสายพันธุ์ อีกทั้งชนะในการประกวดจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม คาดหมายว่าจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้ดี และฟาร์มที่ชนะในการประกวดครั้งนี้ก็จะสร้างชื่อเสียงต่อไป.

!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว คณิต ไชยจันทร์
โทร. 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: