ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน นร. – มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “ป๋าอั้ม” ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของกิจการหอพักให้เช่าในเมืองอุบลราชธานี และ เจ้าของไอศยารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณลัดดาวัลย์ พรหมพิทักษ์ ผู้เป็นภรรยา ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ถนนสุนทรวิมล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (7ส.ค.65) โดยมี ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา พร้อมด้วย คณะครู-นักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 112 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท และในโอกาสเดียวกันนี้ นายวีระพงศ์ หรือ ป๋าอั้ม ยังได้มอบเงินให้ผู้สูงอายุอีก 36 รายๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท และยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียนด้วย ซึ่งหลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จ ป๋าอั้ม และคณะ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน – ขนม – ไอศกรีม แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ อีกด้วย
นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ หรือ ป๋าอั้ม กล่าวตอนหนึ่งว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญก็เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่น้องๆได้มุ่งหวังเอาไว้ เมื่อเติบใหญ่หรือจบการศึกษาจะได้มีวิชาความรู้ติดตัว เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
ทางด้าน ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรผู้ใหญ่ใจดี นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ และภรรยา ที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 112 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท และมอบเงินให้ผู้สูงอายุอีก 36 รายๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ และ ครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป


กิตติภณ (คนริมโขง) / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: