ไปเที่ยว “น้ำตกห้วยหลวง” ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลฯ

ไปเที่ยว “น้ำตกห้วยหลวง” ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลฯ
น้ำตกห้วยหลวง ประวัติความเป็นมา : ผาน้ำตกแห่งนี้มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีนายเตวกับพวก 2 – 3 คน ได้เข้ามาตีผึ้ง ณ ผาน้ำตกแห่งนี้ ได้นำเถาวัลย์มาฝั้นเป็นเชือกหย่อนลงไปเบื้องล่างของน้ำตก “นายเตว” อาสาโรยตัวลงไปเพื่อตีผึ้ง ซึ่งมีรังผึ้งเกาะติดอยู่ตามหน้าผาหลายร้อยรัง โดยมิได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ในระหว่างที่นายเตวกำลังตีผึ้งอยู่นั้นได้เกิดอาเพศขึ้น เพื่อนที่อยู่ด้านบนมองเห็นเถาวัลย์กลายเป็นงูขนาดยักษ์เลื้อยพันขึ้นมา ด้วยความตกใจกลัวจึงได้ใช้มีดตัดฟันลงไปตรงเถาวัลย์นั้นขาดสะบั้น ทำให้ร่างของนายเตวที่ห้อยโหนอยู่นั้นร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างของน้ำตกเสียชีวิต ณ ผาน้ำตกแห่งนี้ จึงได้เรียกชื่อน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกถ้ำบักเตว” จากนั้นมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้ำตก และมักจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำตกแห่งนี้ จนกระทั่งมีญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตได้มาเข้าฝันตนว่า นายเตวไม่ต้องการให้ใครมาเรียกชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกถ้ำบักเตว” เนื่องจากเป็นคำที่ไม่สุภาพ จึงได้ให้เปลี่ยนชื่อน้ำตกแห่งนี้เสียใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามชื่อของลำห้วยที่ไหลพาดผ่านผาน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกห้วยหลวง” เป็นต้นมา
น้ำตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวงไหลตกจากหน้าผาที่มีความสูง ประมาณ 45 เมตร เบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำด้านบนมีจุดชมทิวทัศน์และถ่ายภาพด้านล่างมีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน 315 ขั้น ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ประมาณ 3.5 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกด้วยทางลาดยาง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ์
นอกจากนี้ ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง ได้แก่ แก่งกะเลา ซึ่งแก่งกะเลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งหินกลางลำธารห้วยหลวงที่มีธารน้ำไหลแผ่กว้างไปตามลานหินบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและหมู่ผีเสื้อที่บินว่อนทั่วบริเวณเหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติและลงเล่นน้ำอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ประมาณ 2.5 กิโลเมตร รถยนต์เข้าถึงได้สะดวก
แหล่งท่องเที่ยว อีกแห่ง บนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ก็คือ เนิน 500 ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นเนินสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ถึง 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์การสู้รบที่สำคัญในช่วงสมรภูมิช่องบก และยังมีน้ำตกประโอนละออ ให้เที่ยวชมอีกด้วย
  การคมนาคมและการเข้าถึงพื้นที่
1) รถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เมื่อถึงอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ให้เบี่ยงขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว – ชัยภูมิ) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม) เมื่อถึงสี่แยกการช่าง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 (ภูมิซรอล – บุณฑริก) ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เส้นทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอยู่ทางขวา โดยใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4057 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
2) รถโดยสาร การเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) โดยมีรถโดยสารในสังกัดของบริษัทต่างๆ เช่น บุณฑริกทัวร์ กันทรลักษณ์ทัวร์ สวัสดีสุรินทร์ และ สมบัติทัวร์ เป็นต้น โดยเดินทางกรุงเทพมหานคร – อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และแจ้งต่อพนักงานขับรถว่ามีความประสงค์ลงที่ป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4057 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
3) รถไฟ การเดินทางโดยรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี โดยลงที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี ในอำเภอวารินชำราบ จากนั้นต่อรถแท็กซี่ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขึ้นรถตู้โดยสารอุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอนาจะหลวย จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 (ภูมิซรอล – บุณฑริก) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เส้นทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอยู่ทางซ้าย และใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4057 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
4) เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร หรือเดินทางต่อโดยรถตู้โดยสารอุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย และโดยสารรถยนต์เข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
จากนั้น ก็เลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ทั้งน้ำตกห้วยหลวง แก่งกะเลา และ เนิน 500 รับรองว่าสนุกและจะต้องประทับใจไปอีกนานแสนนาน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-210706 อีเมล์ phuchong2550@hotmail.com.

ภาพ : จนท.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: