“บิ๊กหมอก”ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เจรจาปัญหาให้กับประชาชน ภายในชุมชนมหาดไทย 5 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

“บิ๊กหมอก”ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เจรจาปัญหาให้กับประชาชน ภายในชุมชนมหาดไทย 5 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่บริเวณชุมชนมหาดไทยซอย 5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง(บิ๊กหมอก) ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพันวศิน วิไลแก้ว จ.ส.อ. ธนกร สวรรณปรุง
ผู้ช่วยที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา จากตัวแทนชุมชน พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตประเวศและ พตต.สุทธา หนูพลกรัง สวป.สน.อุดมสุข ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับประชาชนในชุมชนมหาดไทย 5 เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานภายในชุมชน พร้อมระบบสาธารณะนูปโภคอาทิ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเช่าภายในพื้นที่ที่มีปัญหา โดยได้ตั้งโต๊ะพูดคุยกับผู้ที่ร้องเรียนและผู้ที่ถูกร้องเรียนเพื่อเจรจาหาทางออก ด้วยกันเพราะ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันทั้งสิ้น และยังได้นัด เพื่อลงตรวจตามบ้านเรือนทุกหลังเพื่อหาข้อยุติ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: