30 กว่าปีที่รอคอยงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำแดง

30 กว่าปีที่รอคอยงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำแดง ที่ไม่ได้จัดมานาน เพื่อนพ้องน้องพี่คูรอาจารย์มาพบปะสังสรรค์มีความสุขกันทั่วหน้า

สมทรง พันธ์ เจริญวรกุล
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรากุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สจ.พิมพฤดา ตัณจรารักษ์
ผอ.วัฎวีร์ เวียงสิมา
โรงเรียนบ้านลำเเดง
ดาบตำรวจ สุทัศน์ คงสมบูรณ์ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำเเดง
คุณ ชวน คงสมบูรณ์ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำเเดง
นายก อบต. คุณขวัญเรือน คงเเสงภักดิ์
กำนันศักดิ์รินทร์ โชคสมัย
ผู้ใหญ่สถาพร ด่านกระโทก
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (คุณทิพย์สิตา ชาภู่พวง)
บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โลตัส ฟู๊ด เเอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท บลูริช คอนชัลดิ้ง จำกัด
คณะครูโรงเรียนบ้านลำเเดง
คณะกรรมการโรงเรียนบ้านลำเเดง
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำเเดง
ชาวบ้านโรงเรียนบ้านลำเเดง


“ดาบทัศน์” ขุนเทียน
เป็นตำรวจที่ชอบกีฬาตั้งแต่เด็กเลยได้ส่งเสริมกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะฟุตซอลหญิงสนับสนุนจนได้ขึ้นไปเล่นลีคสูงสุดของประเทศไทยและส่งเสริมกีฬาเยาวชนทุกๆรุ่นและยังจัดจิตอาสาตามวัดและโรงเรียนอีกมากมายในกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ได้กลับมาจัดงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำแดงที่ท่านเคยเรียนตอนประถมเมื่อ 30 กว่าปี ที่งานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านลำแดงไม่ได้จัดมานานมาก ดาบทัศน์ขุนเทียนจึงได้จัดงานพบปะให้เพื่อนพ้องน้องพี่คูรอาจารย์มาพบปะสังสรรค์มีความสุขกันทั่วหน้า สมกับที่รอคอยมานาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: