“มูลนิธิพระราหู”โดย ดร.หิมาลัย ฯ นำทีม ส.ส.สัญญาฯ ส.ส.สุรชาติฯ ส.ส.มานัสฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพ บุตรธิดา ข้าราชการ ตร.พื้นที่ ภ.จว.พิษณุโลก ตามโครงการ”ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.ที่ ห้อง ศปก.สภ.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ /ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ /รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร คนที่ สอง คุณสุชาตา นิลสุพรรณ(ภริยาส.ส.สัญญา) นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 5 พิษณุโลก พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ พ.ต.อ.ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์ ผกก. สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก และคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ ให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 35 ทุน รวมทั้ง ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 89 ชุด

โดยมี พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม รอง ผบก.ภ.จว. พิษณุโลก พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง ผกก.สภ.วัดโบสถ์ พ.ต.ท.อำนาจ เมฆสิน รอง ผกก.ป.สภ.วัดโบสถ์ พ.ต.ท.โกศล สวัสดิเทพ รอง ผกก.สส.สภ.วัดโบสถ์ พ.ต.ท.วิเตียน ดีธงทอง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.วัดโบสถ์ รวมทั้ง ข้าราชการตำรวจในสังกัด และบุตรธิดา ของ ข้าราชการตำรวจ สภ.วัดโบสถ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

ต่อจากนั้นเวลา 16.00 น.ที่ ห้องประชุม สภ.ชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ /รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร คนที่ สอง คุณสุชาตา นิลสุพรรณ(ภริยาส.ส.สัญญา) นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 5 พิษณุโลก และคณะ ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมถุงยังชีพให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ชาติตระการตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 31 ทุน รวมทั้ง ถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 49 ชุด และมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสภ.ชาติตระการ อีกจำนวนหนึ่ง

โดยมี พ.ต.อ.ภาสกร เกิดโผ ผกก.สภ.ชาติตระ การ พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ เพียปลัด นายก อบต.ชาติระการ รวมทั้ง ข้าราชการตำรวจ และบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.วัดโบสถ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ พร้อมทั้งได้มีตัวแทนของนักเรียนได้กล่าวขอบคุณ ดร.หิมาลัยฯ และคณะที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและถุงยังชีพครั้งนี้

นอกจากนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหูและคณะได้ร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 10/1 ม.3 บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) ที่ต้องสูญเสียบิดาและมารดา เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างและทำให้ทั้งคู่ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง ด.ช.เอ เป็นเด็กเรียนดี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุง ซึ่งมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ได้มีความห่วงใยอนาคตการเรียนของ ด.ช.เอ จึงได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา รวมทั้ง คุณสุชาตา นิลสุพรรณ(ภริยา ส.ส.สัญญา)ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ต่อไป

สำหรับโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ และ สภ.ชาติตระการ ในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และพล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.พร้อมด้วย ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.มานัส อ่อนอ้าย ได้เล็งเห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของครอบครัว ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า – 19 วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และรับใช้ประชาชนต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: