บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีฯของกัมพูชา

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีเดินท

ณ. สำนักงานคณะรัฐมนตรี กรุงพนมเปญ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้ว นายสายัณห์ สมบูรณ์ นายสุรัชย์ สุวรรณศรีและคณะได้เดินทางเข้าพบ-H.E Chrea Sochenda เลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรี – Mr.Dang Kanal ผู้ช่วย H.E Chrea Sochenda
-H.E Khoun Samith พลเอก รองผู้บัญชาการ องครักษ์ และผู้ช่วยสำเร็จนายกรัฐมนตรี ฮุนเซน กัมพูชา
Mr. MOA SERY (SEN MOA)CEO Director ประทานบริษัท sennavy investment cambodia co.ltd
เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือ พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเกษตร วัฒนกรรมและเทคโนโลยี ฯลฯเพื่อร่วมพัฒนาให้เกิดความยังยืน มั่นคง ต่อไปนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ยังได้มอบของที่ระลึกจากประเทศไทย ให้ทางรัฐมนตรีและคณะที่มาร่วมประชุมและให้การต้อนรับ เพื่อให้เกิดความประทับใจและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เเน่นแคว้นมากยิ่งขึ้น
จากนั้นทางรัฐมนตรี ของกัมพูชาชายังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในไมตรีจิตครั้งนี้ จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง และคณะได้เดินทางต่อเพื่อศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ชื่อฟาร์ม CHORN HENG FARM
ชื่อเจ้าของ CHORN HENG หมู่บ้าน Prek Thmey ตําบล Kampong Svay อำเภอ Kien Svay จังหวัด Kandal ของเขตพนมเปญ ที่เป็นสวนพืชผสมมีทั้ง สวน พืชผัก ผลไม้ ไม้เศรษฐกิจ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลา และกำลังสร้างแลนด์มาร์คเพื่อการท่องเที่ยวและจุดจำหน่าย สินค้าต่างๆเช่น พืชผักผลไม้ และสินค้าแปรรูปที่มีอยู่ในสวนในฟาร์มและยังได้รับซื้อสินค้าจากในชุมชนละแวกข้างเคียงมาจำหน่าย เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ถือเป็นฟาร์มที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงก่อนกลับ ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าของฟาร์ม และคณะที่ให้การต้อนรับ และ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: