เขตบางนาร่วมกับ บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดค่ารถควันดำเกินมาตรฐานทุกวันสกัดรถควันดำเข้าออกพื้นที่


เขตบางนาร่วมกับ บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดค่ารถควันดำเกินมาตรฐานทุกวันสกัดรถควันดำเข้าออกพื้นที่นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนถนนหน้าสำนักงานเขตบางนา มีรถบรรทุกวิ่งปล่อยควันดำทุกวันว่า สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานตรวจวัดมลพิษควันดำ – เสียงดังจากรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดำของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.เป็นประจำทุกเดือน โดยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนา ได้ตั้งจุดสกัดตรวจวัดค่ารถควันดำ – ควันขาว ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์บริเวณริมถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ส่วนวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งจุดสกัดบริเวณถนนเทพรัตน (ขาออก) ระหว่าง กม.1 ถึง กม.4 ทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้เรียกตรวจวัดค่าควันดำ – ควันขาวของรถบรรทุกทุกคันทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ รวมถึงรถกระบะ เพื่อคัดกรองรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่รถบรรทุกเหล่านั้นจะวิ่งผ่านทั้งขาเข้า – ขาออกเข้าสู่ถนนสรรพาวุธ รวมถึงหน้าสำนักงานเขตบางนา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link