ผวจ.อุบลฯ เชิญข้าวสารประทาน จากโครงการเกษตร อทิตยาทร ( ซแรย์ อทิตยา) ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย


วันที่ 6 ก.ย.65 ที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญข้าวสารประทาน ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 105 จากโครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์ อทิตยา) จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้ ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีไดรับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 ชุมชน ไดแก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนหาดสวนสุข 1 รวมจำนวน 59 ครัวเรือน 237 คน ซึ่งผู้ประสบภัยได้อพยพไปพักพิงชั่วคราว บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และวัดหาดสวนสุข การได้รับข้าวสารประทานยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link