บิ๊กหมอกที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง(บิ๊กหมอก)พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้วและคณะได้ลงพื้นที่เทศบาลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยมีนายจินดา วงษ์เล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ให้การต้อนรับและได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาเรื่องน้ำ และปัญหาการขุดลอกลำคลอง เนื่องจากภาวะคลองตื้นเขินและวัชพืชปกคลุมหนาแน่น จนไม่สามารถเดินทางโดยทางน้ำได้และทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม และเน่าเสีย จึงประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทำการขุดลอกต่อไป จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงและคณะเดินทางไปร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ.ศาลา อเนกประสงค์ 5 วัดบางกอบัว ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” ให้สวยงามและเข้ากับธรรมชาติ ทำจาก”คาบหมาก”ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและอื่นๆอีกมากมาย

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ ฐานรากหลังโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ BCGโดยมีประชาชนจำนวน 35 คนเข้าร่วม จัดทำโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธเนศ เกตุทองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และคณะอาจารย์ผู้ประสานงาน เพื่อเป็นอาชีพเสริม ที่ช่วยต่อยอดงาน เพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link