สกลนคร // อำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

สกลนคร // อำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
วันที่ 1 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น.
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป พร้อมมอบเกียรติบัตรพลเมืองสีขาว บัตรพลเมืองสีขาว และป้ายคุ้มสีขาวให้กัลสมาชิกในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ผกก.สภ.วานรนิวาส สาธารณสุขอำเภอ สพป.สน.เขต 3 นายก ทต.นาซอ ผู้นำชุมชน อสม. และสมาชิกในชุมชน ประมาณ 70 คน ร่วมพิธีปิด ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนบ้านหนองนาหาร ม.5 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร .

แอ๊ด //เรื่องจริงผ่านเลนส์ (รายงาน)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: