ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีลงพื้นที่ หอมป่าจาก ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง(บิ๊กหมอก) พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้วนายสุรัช สุวรรณศรี นางสศิลภัส แดงภูมีและนายสำเริง เชื้อครุฑ ผู้ช่วยฯลงพื้นที่ หอมป่าจาก ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมี นายนภดล ทองมั่นและน .ส ดวงใจ ฉายายนต์ ชาวบ้านหมู่ 3 ได้มองเห็นต้นจากที่ขึ้นอยู่มากมายในแหล่งชุมชน และละแวกใกล้เคียง ที่สามารถนำส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วน ลำต้นใบและดอกนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้เสริม ให้ตนเองและชาวบ้านในชุมชน ตอนนี้ได้มีผลิตภัณฑ์ ออกจำหน่ายมากมายเช่น ชาดอกจาก ขนมใบจาก ตะกร้าและหมวกใบจาก และยังมี น้ำพริก ขนมอีกมากมาย ไว้รอต้อนรับผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้มาลิ้มลอง ที่นี่ยังคงมีป่าต้นจากที่สมบูรณ์
มีเรือพายเพื่อชมทัศนียภาพของฝั่งคลอง ยังเป็นแหล่งโอโซนเป็นปอดของกรุงเทพฯและ ยังมีสวนไม้ประดับ ต้นบอลสีต่างๆอีกมากมาย มีโอกาสแวะมาชมความงามของธรรมชาติ ไม้นานาพรรณ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เดินทางสะดวก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดกันนะครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: