อำเภอวานรนิวาส 8 กันยายน 2565 นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจดังนี้

อำเภอวานรนิวาส
วันที่ 8 กันยายน 2565
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  • เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอวานรนิวาส ครั้งที่ 6/2565 โดยมี คณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2 อำเภอวานรนิวาส
  • เวลา 14.00 น. เป็นประธานการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอวานรนิวาส โดยมี เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2
  • แอ๊ด // เรื่องจริงผ่านเลนส์ (รายงาน)

Leave a Reply

%d bloggers like this: