รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและหอยมือเสือเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ บริเวณ เกาะเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมี นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมกันปลูกต้นจิกทะเล และปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงน้ำทะเล

นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม วันประมงแห่งชาติ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

ในปี 2565 นี้ สำนักงานประมงจัดหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 โดยกรมประมงได้มอบภารกิจให้ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งแช่บ๊วย จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 ตัว มอบให้ผู้นำชุมชนประท้องถิ่นรอบเกาะสมุย จำนวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนประมงพื้นบ้านหัวถนน ชุมชนประมงพื้นบ้านท้องกรูด–พังกา ชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะแตน ชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะราบ ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองอิฐวิเศษ ชุมชนประมงพื้นบ้านโจรคร่ำ ชุมชนประมงพื้นบ้านลิปะใหญ่ ธนาคารสัตว์น้ำปูม้าภาคใต้ ชุมชนประมงพื้นบ้านหลังตลาดสดพระใหญ่ และชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านปลายแหลม ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมสน เพื่อปล่อยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในแหล่งน้ำ และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ยหอยมือเสือจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จำนวน 70 ตัว มอบให้นักประดาน้ำ เพื่อนำไปปล่อยพื้นที่เขตชายฝั่ง หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเหมาะสมต่อการอาศัยของหอยมือเสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ต่อไป

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศน์ เพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งปัจจุบัน และในอนาคต ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันรักษาแห่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ เพราะปัจจุบันสัตว์น้ำบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว และบางชนิดก็ลดจำนวนลงจนแทบจะหาบริโภคไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจับสัตว์น้ำมากเกินควร โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง การปล่อยน้ำเสีย การไม่เคารพกฎกติกาในการจับสัตว์ทะเล ดังนั้น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติวันนี้ นอกจากจะขยายปริมาณสัตว์น้ำลงสู่ทะเล แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำ รู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ส่วนหอยมือเสือ ที่ปล่อยในวันนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้นิยมชื่นชอบการดำน้ำ เนื่องจากปริมาณหอยมือเสือลดน้อยลงอย่างมาก

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุภัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: