ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ให้แก่เด็กออทิสติกส์ และเด็กพิเศษด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานที่จะสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาสในพื้นที่ ประจำปี2565 จำนวน 32 ทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นาย พูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้ารับทุน ทั้ง 32 คน เข้ารับประทานทุนเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 53,165,000 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้ทรงพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเด็กผู้รับทุน จึงให้มีตัวแทนรับในพิธี จำนวน 32 คน ส่วนอีก 68 คน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการมอบในเวลาต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานที่จะสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: