มุกดาหาร แข่งเรือยาว เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

มุกดาหาร แข่งเรือยาว เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายประจวบ สุริยะวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่ ข้าราชการเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565 ณ บริเวณเขื่อนแม่น้ำโขงใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นายประจวบ สุริยะวรรณ กล่าวว่า การแข่งเรือยาว เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการรักษาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนลุ่มน้ำโขง ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบางทรายใหญ่ ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นเรือชายใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย จำนวน 6 ทีม รุ่นเรือชายกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย จำนวน 10 ทีม รวมทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้ 16 ทีมเรือ ประกอบด้วยทีมเรือที่มาจากท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และทีมเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link