ร้อยเอ็ด!!!
นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด!!!
นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ อ.โพธิ์ชัย
วันนี้ (13 ก.ย.65) เวลา 9.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “ วันประมงแห่งชาติ “ ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดในนามของข้าราชการกรมประมง ,เทศบาลตำบลชัยวารีและพี่น้องชาวตำบลขามเปี้ย และพี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกิจกรรมซึ่งกรมประมงมีนโยบายให้หน่วยงานของกรมประมง จัดงานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติลงในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลชัยวารี ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน “ ประมงแห่งชาติ” ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ แหล่งน้ำบึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน จากสัตว์น้ำ และที่สำคัญก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชน โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ปล่อยปลากินพืช รวมทั้งสิ้น 300,000ตัว ปลาสวาย และปลาสร้อยขาว ซึ่งจะปล่อยลงบริเวณบึงศรีจำรูญและมอบให้ผู้นำชุมชน นำไปปล่อยลงที่หนองน้ำสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย อีกต่อไป.

!!!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์21102

Leave a Reply

%d bloggers like this: