กรมชลประทาน ชี้แจงอ่างฯ 9 แห่ง เมืองโคราช น้ำเต็มอ่างฯ แต่ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

กรมชลประทาน ชี้แจงอ่างฯ 9 แห่ง เมืองโคราช น้ำเต็มอ่างฯ แต่ไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการแจ้งเตือน อ่างเก็บน้ำเกินความจุ 9 แห่ง พ่อเมืองโคราชเตือนประชาชนรับมือ #น้ำท่วมฉับพลัน นั้น

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ปรากฏในข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 มีดังนี้

#อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.84 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ 105 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.263 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.088 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5.58 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.054 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.106 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.68 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.065 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายวันละ 0.062 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ #

#อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14.28 ล้าน ลบ.ม. หรือ 107% ของความจุอ่างฯ มีการระบายวันละ 0.134 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำห้วยบง อำเภอชุมพวง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14.83 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.843 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.914 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่าง ฯ

#อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.73 ล้าน ลบ.ม. หรือ 104 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 0.376 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.394 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 27.84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 118 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 2.229 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 1.735 ล้านลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.55 ล้าน เต็มความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.280 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.277 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

#อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว ปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.54 ล้าน เต็มความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.541 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 0.661 ล้าน ลบ.ม. น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้ง เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ไว้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: