ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 116 ปี ณ ห้องศรีสมาน 2 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เวลา 09.00 น.พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 116 ปี ณ ห้องศรีสมาน 2 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ รองประธานศาลฎีกา นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร รอง ปล.กห. หน.นขต.สป. สมาคมภริยาข้าราชการ สป. นายทหารชั้นนายพล และ ผู้บริหารหน่วยงานพลเรือน กรุณาให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

ภายหลังจากพิธีสงฆ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เจิมป้าย ธน. ศาลทหาร และห้องพิจารณาคดี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารเทิดราชา สป.(ศรีสมาน) และต่อมาเวลา 10.30 น. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กระทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจันทน์กะพ้อ) โดยมี นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ รองประธานศาลฎีกา นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้านข้างอาคารเทิดราชา สป.(ศรีสมาน)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: