เพชรบุรี !! สร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพชรบุรี !! สร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00น.
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลงาน นโยบาย กระทรวงเกษตร และ สหการณ์ เป็นประธานเปิดงาน สร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี และโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙๐พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมีชาวบ้านและข้าราชการให้ตอนรับจำนวนมากพร้อม
ลานอเนกประสงค์ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบรางวัลเอกสารสิทธิ์ แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๕ และใบรับรองมาตฐานGAP เกลือทะเล และใบรับรองตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียว
หนังสือแสดงการทำประโยชน์(กสน.๕)
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑) และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล พบปะเกษตรกร
ประชาชนที่มาร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ และสถานีสร้างการรับรู้

– ภาพ:ข่าว ทีมข่าวผ่านเลนส์ รายงานข่าวจากจังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: