นายณัฏฐ์ดนัย อินสุวรรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (DIPROM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายณัฏฐ์ดนัย อินสุวรรณ์ เป็นตัวแทน ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (DIPROM)
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและชุมชน
โดยมีวิทยากรมาสอนการทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว การสกรีนกระเป๋าผ้า และการทำเหรียญโปรยทาน ซึ่งจะเป็นการลดค่าครองชีพให้กับครัวเรือน และรวมถึงสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการจัดอบรมในวันนี้มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในตำบลวังสำโรงให้ความสนใจร่วมเข้าอบรมประมาณ 200 คน หลังจากที่ทุกคนได้ฝึกอบรมแล้ว ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนร่วมกันทำนำกับไปใช้ที่บ้านด้วย

ร่วมอำนวยความสะดวกโดย ทีมงานท่าน ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2

ภาพข่าว:สุทีป ฟักนิล
กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: