จ. สุราษฎร์ธานี มอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ และระดับจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศและระดับจังหวัด แก่สถานประกอบการและสถานศึกษา หวังเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีในทุกมิติ

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลดีเด่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 โดยมีนายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวชื่นชมสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานประกอบการ และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อย่างเช่น บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องมา 26 ปี และองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาหลายปี รวมทั้งรายใหม่ที่เข้ารับรางวัลเป็นปีแรก จะสามารถรักษามาตรฐานและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับรางวัลในวันนี้ ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ 10 แห่ง ระดับจังหวัด 9 แห่ง รางวัลสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 แห่งและรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรวม 30 แห่ง

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

ปชส.สฎ

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: