สกลนคร อำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจดังนี้

สกลนคร // อำเภอวานรนิวาส
วันที่ 14 กันยายน 2565
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  • เวลา 09.00 น. เป็นประธานพิธีปิด พร้อมสรุปถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนโครงการฯ และนำทีมปลูกต้นไม้ ไม้ผลในพื้นที่โครงการฯ ตาม “แผนปฏิบัติการ 45 วัน รวมพลังคนวานร จกสระ ก่นหิน ปรุงดิน กินอาหารปลอดภัย ไล่ความจน” ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตามโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จุดที่ 2 ทต.หนองสนม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    โดยมี นายก ทต.หนองสนมพร้อมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รร.บ้านบะนกทา 7 ภาคีเครือข่าย (CAST อำเภอ) แกนนำครูพาทำ กำนัน ผู้นำ กม ผจก.หจก.ปิติแทรกเตอร์ สำนักงานใหญ่ และจิตอาสา ประมาณ 150 คน ร่วมพิธีปิดและกิจกรรมในครั้งนี้

แอ๊ด //เรื่องจริงผ่านเลนส์ (รายงาน)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link