จังหวัดเลย “ผบ.ฉก.ทพ.21” พบปะกำลังพลในกิจกรรม “เสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21” ผ่านระบบออนไลน์ให้กับกำลังป้องกันชายแดนพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ในความรับผิดชอบ

จังหวัดเลย – “ผบ.ฉก.ทพ.21” พบปะกำลังพลในกิจกรรม “เสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ” ผ่านระบบออนไลน์ให้กับกำลังป้องกันชายแดนพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดในความรับผิดชอบ

วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เล็งเห็นความสำคัญจากสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาวิวัฒน์การสื่อสารไร้พรมแดนจนกลายเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปและเหตุการณ์ที่เกิดต่างๆที่ผ่านมาอาจทำให้กำลังพลภายในหน่วยนั้นเกิดภาวะความเครียดสะสม

เพื่อเป็นการดูแลและเอาใจใส่ต่อกำลังพลตามลำดับชั้นจึงจัดพบปะกำลังพลในกิจกรรม”เสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับกำลังป้องกันชายแดน ทั้งนายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพรานพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดในความรับผิดชอบ คือจังหวัดเลย,หนองคาย,บึงกาฬ,นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ การปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดในปีงบประมาณ 2566 โดยให้กำลังพลใช้แนวทางตามเจตนารมย์ของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก “หยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดน” ให้กำลังพลทุกนายใช้การวิเคราะห์พื้นที่ทั้งทางด้านยุทธวิธี ด้านบูรณาการด้านการข่าวในพื้นที่ เพื่อให้หยุดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทุกรูปแบบไว้ที่ชายแดน

โดยให้ควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ และหลังจากการปฏิบัติงานให้กำลังพลป้องกันชายแดนช่วยกันพัฒนาที่พักอาศัย ที่รับประทานอาหาร ให้อยู่สุขสบายเสมือนบ้านของตัวเองตามเจตนารมย์ของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้กรุณาตรวจเยี่ยมหน่วยถึง 2 ครั้งในห้วงที่ผ่านมา พร้อมให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ในด้านการดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนในปัจจุบัน และมีข้อเน้นย้ำให้กำลังพลช่วยกันสังเกตุพฤติกรรมความผิดปกติของเพื่อนร่วมงานที่มีความผิดปกติในด้านความเครียดและปัญหาต่างๆ ให้ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาและหากแก้ปัญหาไม่ได้ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ในส่วนเรื่องมาตรการป้องกันยาเสพติดและการพนันออนไลน์ห้ามกำลังพลทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด การรับผลประโยชน์ต่างๆ ตามแนวชายแดนจะต้องไม่มีและไม่เกิดขึ้นเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิดให้รายงานบังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ทันที และมีโทษสถานหนัก ในส่วนของห้วงการลาพักตามวงรอบนั้นให้กำลังพลกลับไปดูแลครอบครัว พ่อแม่ ลูกเมีย ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อป้องกันชายแดน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงสร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนได้อุ่นใจ ที่มีทหารพรานเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์ และ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: