พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของ ตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของ ตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.1, ผกก./หน.สภ.ในสังกัด ภ.1, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1, คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1, ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: