ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลฯ ตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหารหน้า ม.อุบลฯ

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลฯ ตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหารหน้า ม.อุบลฯ
วันนี้ ( 16 ก.ย.65 ) เวลา 00.13 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี ได้บูรณาการกำลัง จนท.ประกอบด้วยฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบ ร้อย อส.จ.อบ.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ กอ.รมน.จ.อบ. สารวัตรทหาร มทบ.22 สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ยอดกำลังพลรวม จำนวน 30 นาย ออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 ร้าน ดังนี้ ได้แก่ 1.ร้านช่างสำราญ 2.ร้านหรั่งมันส์ไก่ 3.ร้านดั๊กคาเฟ่
ผลจากการปฏิบัติ พบว่า ร้านช่างสำราญ ปิดทำการแล้ว ไม่มีการแสดงดนตรี ไม่มีการขายเครี่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าแล้ว แต่ยังมีนักเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ในร้าน จึงทำการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนักเที่ยวทุกคน ไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ได้ประกาศให้นักเที่ยวทุกคนทราบว่า การนั่งดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา ในเวลาห้ามจำหน่ายสุรา จะมีความผิด ตาม ปว.ฉบับที่ 253 กลุ่มนักเที่ยวที่ยังตกค้างอยู่ในร้านต่างพากันรีบลุกออกไปจากร้านด้วยความรวดเร็ว
จากนั้น ได้ไปตรวจร้านหรั่งมันส์ไก่ พบร้านปิดทำการแล้ว โดยมีพนักงานกำลังเก็บโต๊ะเก้าอี้ ไม่พบพฤติการณ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา และไม่พบลูกค้าใช้บริการอยู่ภายในร้าน และ ที่ร้านดั๊กคาเฟ่ พบร้านปิดทำการแล้ว โดยมีพนักงานกำลังเก็บกวาดร้าน ไม่พบพฤติการณ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา และไม่พบลูกค้าใช้บริการอยู่ภายในร้านแต่อย่างใด
ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการทั้ง 3 ร้าน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 โดยเฉพาะห้ามมิให้เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ห้ามมีการพนัน ค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติดในสถานบันเทิง ซึ่งชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จะกวดขัน ตรวจสอบสถานบริการที่ประชาชนร้องเรียนว่าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link