สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข บ้านพุมะคำ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข บ้านพุมะคำ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จัดสร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 สังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษในสังกัดกองบัญชาการอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสถานที่พร้อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกที่มีความปลอดภัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันสมัย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีดำริ ให้สร้างสนามฝึกยุทธวิธีขึ้น ณ พื้นที่ บ้านพุมะคำ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีความพร้อมสูงสุดในการตอบโต้รับมือต่อสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพในการขึ้นควบคุมทางยุทธการต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถประกันความสำเร็จได้สูงสุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link