เปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่สาขาอำเภอพระประแดง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการสาขาอำเภอพระประแดงได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ที่ซอยประชาสามัคคี(ซอยกระทิงแดง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดทดสอบระบบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนรถ , ด้านใบอนุญาตขับรถ , ด้านการตรวจสภาพรถและด้านอื่นๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไปจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: