เร่งพร่องน้ำ 2 เขื่อนใหญ่โคราชรับมือฝนตกหนัก

เร่งพร่องน้ำ 2 เขื่อนใหญ่โคราชรับมือฝนตกหนัก

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

รายงานถึงสถานการณ์น้ำ 2 เขื่อนใหญ่ของโคราช โดยเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีน้ำ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 75% ของความจุ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร เร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนวันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันระดับน้ำในลำตะคอง ในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 80-95 เซนติเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำข่อยงาม และประตูระบายน้ำจอหอ แห่งละ 3 เครื่อง รวม 6 เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกนอกเขตตัวเมือง

ส่วนเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 114 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 73% ของความจุ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำลงท้ายเขื่อนวันละ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำได้อีก 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ

หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่ม จึงต้องพร่องระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ ให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำลำพระเพลิงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ 0.7-3.0 เมตร ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: