ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ TO BE NUMBER ONE IDOL และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้น้อมนำแนวทางดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติ “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ รวมไปถึงสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเพื่อนนักเรียน ในรูปแบบต่างๆ ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดี รวมไปถึงสร้างวินัยให้เยาวชนเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพไปตลอดชีวิต

ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ทอดพระเนตร การแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และทรงพระราชทานอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในครั้งนี้.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์
# PARI

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: