สส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต 2 ร่วมงานเวทีมหกรรมสุขภาพพลังบวร ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก

สส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2 ร่วมงานเวทีมหกรรมสุขภาพพลังบวร ณ พระพุทธบาทเขารวก
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสมาคมผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2 ร่วมงานมหกรรมสุขภาพพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) อำเภอตะพานหิน ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 19 รูป พร้อมกับได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว:สุทีป ฟักนิล
กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link