พิจิตร นายณรงค์ พลอาจ ผูช่วย สส. เป็นตัวแทนมอบเกีรยติบัตรเชิดชูเกีรยติ 11 สาขาชมรมผู้สูงอายุ อำเภอตะพานหิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายณรงค์ พลอาจ ผู้ช่วย สส. เป็นตัวแทน สส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 11 สาขา ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ณวัดพระพุทธบาทเขารวก โดยมีผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสำรอง ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรทั้งหมดรวม 168 คน


ภาพข่าว:สุทีป ฟักนิล
กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนจังหวัดพิจิตรรายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: